مقالات

فواید سدهای اب

فوايد زيادي براي سدها وجود دارد: آن ها منابع آبي قابل اطميناني را فراهم ميكنند، مناطق اطراف را از سيلاب ها محافظت مي كنند، و يك انرژي پاك را نيز فراهم مي نمايند. سدها در عرض رودخانه ساخته شده و مانع جريان آب مي شوند و آب را نيز در بالاي رود ذخيره مي کنند. مخازن، آب را براي کاربرد در خانه ها و مزارع در فصول خشک سال ذخيره نموده و اجازه مي دهند تا مردم در بيابان ها و ساير مناطق خشک و خشن نيز ساکن شده و کشاورزي کنند. سدها علاوه بر تهيه محيطي پايدار و تهيه آب در طول سال، سبب توليد انرژي کنترل سيلاب مي گردند. ذخاير آب براي قايقران ها و ماهيگيران به دليل فرصت هاي تفرجي با ارزش مي باشند.

وليکن سدها و ذخاير آبي باعث بروز مشكلاتي نيز مي شوند. در نواحي خشك و نيمه خشك، آب به آساني از مخازن و كانال هايي كه آب را جابجا مي كنند تبخير مي گردد. اين امر سبب از دست رفتن آب و افزايش غلظت نمك هاي موجود درآب مي شود. اگر آب فوق که لب شور است براي آبياري استفاده گردد، نمك ها در خاك تجمع مي يابد و باعث شوري (افزايش نمك خاك) زمين كشاورزي مي گردد. آب موجود در مخازن در تمام اقليم ها به دليل نفوذ پذيري سنگ بستر و تراوش از طريق خندق هاي آبياري كاهش مي يابد. رودخانه ها، رسوب را در مخازن ته نشين کرده و با گذشت زمان باعث پرشدن درياچه مي گردند.سدها مانع سيلاب مي شوند. سيلاب ها مهم مي باشند زيرا خاک دشت سيلابي را از عناصر غذايي که براي اکوسيستم ها ضروري و مهم هستند، غني مي سازد. در سراسر تاريخچه ي زندگي، کشاورزان براي حاصلخيزي خاک و رشد محصولات، به سيلاب هاي بهاري منظم وابسته بوده اند. بسياري از گونه هاي گياهي وجانوري با شرايط سيلاب ها سازگار شده اند، حتي برخي از آن ها به عنوان بخشي از چرخه ي زندگي شان به سيل نياز دارند. براي مثال، بعضي از درختان صنوبر(cottonwood) براي رشد به سيلاب نيازمندند. بسياري از حشرات براي تخم گذاري، باز شدن تخم ها يا دگرديسي، منتظر سيلاب هستند. سيلاب ها همچنين گياهان مرده را به سوي رودخانه ها حمل مي کنند، که بدين طريق غذاي موردنياز براي ماهيان و موجودات زنده ديگر را فراهم مي نمايند. سيلاب هاي بهاره براي تولد بعضي از گونه هاي ماهيان لازم است. مرغان آبزي به تالاب هاي حاصل از سيلاب ها به عنوان زيستگاهي براي زندگي، وابسته اند. سيلاب ها همچنين درختان مرده را حرکت داده و به رودخانه ها حمل مي کنند و زيستگاه مناسبي براي حيواناتي مثل سگ آبي فراهم مي نمايند(دسوني 2008).

ر دریاچه‌های پشت سدها، آب آشامیدنی مورد نیاز مردم و چارپایان اندوخته می‌شود. با ساختن هر سد، بسیاری از زمین‌های خشک به زیر کشت می‌روند. جاری شدن آب از سدها، ماشین‌هایی به نام توربین را به حرکت درمی‌آورد و اینها نیز به نوبهٔ خود، مولّدهای برق را به چرخش درمی‌آورند و نیروی برق تولید می‌کنند.[۱]

افزودن ارتفاع آب به‌وسیله ایجاد سد، می‌تواند فقط به منظور مهار یا تغییر مسیر آب رودخانه باشد یا به یک یا چند منظور مانند ذخیره کردن آب در پشت سد برای کشاورزی، آبیاری و آبرسانی، مصرف صنعتی، آبزی‌پروری، آب راه گستری یا تولید انرژی برقابی هدف اصلی در ایجاد سد بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.